Emotie-eten, lijngerecht eten of extern eten.

Emotie-eten, lijngerecht eten of extern eten.

Emotie-eten is een samenspel van gedachten, gevoelens en eetgedrag. Emoties ontstaan door allerlei gebeurtenissen uit de omgeving, die allerlei gedachten en gevoelens ofwel emoties naar boven brengen. Wij mensen hebben geleerd op een bepaalde manier op emoties te reageren of mee om te gaan. Als je boos bent dan verhef je je stem of je gaat stampen met je voeten. Bij blijdschap worden we vrolijk en gaan we juichen. Je kunt uitleggen waarom iets je verdrietig of boos maakt of waarom je teleurgesteld bent. Andere emoties zoals eenzaamheid of spijt zijn moeilijk  te omschrijven, uit te leggen of over te praten.

We kunnen het dan voelen als iets naars maar ook als honger en gaan dan iets eten als afleiding, troost of niet te hoeven voelen.

Of we zijn als kind vaak getroost met iets lekkers als we onszelf pijn gedaan hadden, lief geweest waren of gefrustreerd waren, zo hebben we geleerd dat iets eten je troost brengt en een goed gevoel oplevert.

Soms gaat het onbewust maar het kan dat je er wel van bewust bent maar niet weet hoe het te veranderen.

Niet alleen kun je een emotie eter zijn, er kan ook sprake zijn van lijngerichte eten of externe eten. Een combinatie is ook mogelijk.

Lijngericht wil zeggen voeding in goed en slecht verdelen, strikte regels volgen wat je wel en niet mag eten, wat gezond of ongezond is of van dieet naar dieet gaan. Een externe eter zal bij het zien, ruiken van voedsel of andere mensen zien eten ook willen eten, al hebben ze net gegeten. Bij een externe eter is er waarschijnlijk sprake van een verhoogde gevoeligheid voor voedselprikkels en kunnen zich dan moeilijk beheersen.

Het is belangrijk om uit te zoeken of je een emotie, lijngerichte of externe eter bent, of een combinatie, om zo met de juiste handvatten aan de slag te gaan.

Tijdens de afspraken en bijeenkomsten wordt hier aandacht aan besteed.