·       Di-leefstijl heeft als uitgangspunt laagdrempelig te zijn.

·       Het eerste gesprek is vrijblijvend  om erachter te komen of  Di-Leefstijl  bij uw wensen aansluit.

·       Als uw beslist om deel te nemen dat betaalt uw € 20,00 inschrijfgeld.

·       Vervolgafspraken hanteer ik het tarief van € 8,00 als u bij een groepsbijeenkomst van een uur.

·       Individueel afspraak is het tarief  € 10,00 per consult van een half uur.

·       Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk.

·       Als u een afspraak niet na kunt komen meld u zich vooraf telefonisch of per mail af.

·       Als gewichtsconsulent zal ik me inzetten om naar het beoogde persoonlijk doel te werken.

·       Ik verwacht van de deelnemers inzet en motivatie om aan doelstelling te werken.

·       Als gewichtsconsulent stel ik het op prijs als u zich niet kunt vinden in een werkwijze, dit mondeling of schriftelijk te laten weten, zodat het besproken kan worden.

·       De uiteindelijke verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.