Tarieven en overeenkomst:

 • Di-leefstijl heeft als uitgangspunt laagdrempelig te zijn.
 • Het eerste gesprek is vrijblijvend  om erachter te komen of  Di-Leefstijl  bij uw wensen aansluit.
 • Als u beslist om deel te nemen dat betaalt uw € 20,00 inschrijfgeld.
 • Vervolgafspraken hanteer ik het tarief van € 8,00 als u bij een groepsbijeenkomst van een uur aansluit.
 • Individueel afspraak is het tarief  € 10,00 per consult van een half uur.
 • Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
 • Als u een afspraak niet na kunt komen meld u zich vooraf telefonisch of per mail af.
 • Als gewichtsconsulent zal ik me inzetten om naar het beoogde persoonlijk doel te werken.
 • Ik verwacht van de deelnemers inzet en motivatie om aan doelstelling te werken.
 • Als gewichtsconsulent stel ik het op prijs als u zich niet kunt vinden in een werkwijze, dit mondeling of schriftelijk te laten weten, zodat het besproken kan worden.
 • De uiteindelijke verantwoording ligt bij de deelnemer zelf.